Varför utöva KAP?

Med kontinuerlig exponering för KAP-energin sker en djupgående omkoppling av strukturer i hjärnan och det centrala nervsystemet. Baserat på vad jag själv har upplevt och vad andra deltagare har vittnat om genom åren kan du förvänta dig att uppleva någon eller flera av följande effekter vid regelbunden utövning av KAP:

 • Du blir mer klarsynt och får ökad mental klarhet.
 • Allt som du upplever med dina sinnen blir starkare, intensivare.
 • Din intuition stärks, du hör den klarare och har lättare för att agera i linje med den. Din intuition blir till slut omöjlig att ignorera.
 • Tack vare KAP börjar du leva livet mer i lätthet och flow.
 • KAP stöttar dig i din personliga utveckling genom att du klarar av att vara autentisk, kliva in i din kraft, stå i din sanning samt sätta kärleksfulla gränser för dig själv. 
 • Dina ja och nej blir tydligare, som att det inte längre finns ett mellanland. Det uppkommer helt enkelt färre gråzoner i ditt liv.
 • Istället för att känna att livet drabbar dig upplever du dig alltmer vara en medspelare i ditt eget liv.
 • Du blir mindre fäst vid dina tankar och känslor.
 • Samtidigt stärker du din förmåga att känna mer – både vad gäller de allra positivaste och de allra mest utmanande känslorna. Du får ett rikare känsloregister. Att faktiskt känna är en vacker sak, snarare än att låsa in sig i ett fängelse av icke-känsla, av känslomässig bedövning. Eftersom det också finns en komponent av icke-dualitet i KAP förbättras samtidigt din förmåga att behålla sinnesjämvikt och att förbli närvarande, oavsett styrkan i känsloyttringarna. Så rent praktiskt är det som händer med kontinuerlig exponering för KAP att du kan känna starkare positiva känslor men också ha kapacitet att möta tuffare negativa känslor, på sätt som du inte har upplevt tidigare, men du är inte fäst vid känslorna och framförallt är du inte utlämnad till dem.
 • Du kan lättare frigöra dig från gamla programmeringar som du har identifierat dig själv med hela ditt liv
 • Du släpper enklare taget om det som inte är ditt att bära och om det som inte längre tjänar dig. 
 • Du löser upp energimässiga blockeringar i din kropp, stagnerad energi som har fastnat. KAP är som en emotionell och fysisk detox. Precis som vi har ett muskelminne har vi ett emotionellt minne. KAP har förmågan att frigöra blockeringar i både muskelminnet och det emotionella minnet. Men utan att man behöver förstå exakt vad man släpper taget om, för det spelar ingen roll. Det är bara energi som suttit fast i ens system av olika anledningar och som man är betjänt av att bli av med. 
 • Du landar i en djupare kontakt med dig själv. Det kan kännas som om du träffar dig själv för första gången. Många beskriver en KAP-klass som ett ögonblick av djup insikt tack vare vilken de känner igen sin sanna essens bortom ego och separation. 
  • Detta är vad KAP till syvende och sist syftar till – att expandera ditt medvetande för att uppleva hur allt hänger samman på ett djupare plan, att du är ett med allt (icke-dualitet). KAP är alltså inte främst avsett för healing, även om KAP absolut har den effekten också.
  • Allt eftersom du utövar KAP och alltmer förmår dig själv att slappna av och ge dig hän hittar du en känsla av frihet från föremål och saker, frihet från alla de små och smala identifikationer som du tidigare kallat JAG. Det som du i gengäld hittar är en atmosfär av inre frihet, befrielse och lättnad – en lindring av den smärta som det oftast innebär att identifiera sig med en rad saker som hela tiden kommer och går. Denna känsla av oändlig frihet blir allt starkare ju mer du utövar KAP och ju närmare du därmed kommer din sanna essens.

Redo för KAP?

Boka en klass idag genom att klicka på knappen nedan. Den tar dig till en kalender med tillgängliga klasser.

Kontakta mig

Jag nås via mail till cecilia@unleashunlock.com.
Om du använder Instagram, följ gärna mitt konto @unleashunlock.