Vad är kap?

KAP står för Kundalini Activation Process. Jag väljer att inleda med att betona ordet process för KAP handlar inte bara om vad som sker under en KAP-klass utan lika mycket (om inte mer!) om vad som sker efteråt, mellan klasserna, och ibland t.o.m. innan en KAP-klass (för energin kan börja verka redan vid bokningen). Så vad är då KAP?

KAP är en förkroppsligad direkt energiöverföring som dels aktiverar uppvaknandet av din kundalinienergi (ett s.k. kundalini awakening), dels förbinder dig med Källan (eller Universum, Allt-som-är, Gud – kärt barn har många namn).

Så i KAP är det två överföringar som pågår samtidigt:

 • Det ena som sker är en direkt överföring av rå kundalini (livskraft) som på ett mjukt sätt väcker kundalinienergin i dig. 
  • Kundalini är ett ord på sanskrit som betyder “hoprullad orm” och som syftar på vår livskraft / glöd / inre eld / källan till vår kreativa och sexuella kraft / den urkraft som vi alla har vilande inom oss. Inom den indiska yogatraditionen sägs denna energi ligga slumrande som en hoprullad orm nere i ryggslutet, vid vårt rotchakra, redo att aktiveras och, när så sker, röra sig runt i kroppen som en orm. 
  • KAP aktiverar detta uppvaknande i dig, det enda som du som deltagare behöver göra är att ge dig hän (surrender). Till skillnad från utövningar som kundaliniyoga eller breath work tvingar du inte fram en aktivering av kundalinienergin i KAP – det finns ingen självgenererande kraft eller egenvilja inblandade – utan här kommer energin uppifrån, in genom ditt kronchakra, och rör sig ner genom din kropp mot ditt rotchakra. Sedan byggs energin successivt upp i din kropp och börjar så småningom flöda åt bägge håll när du väl har fått igång energiflödet –  vilket du får genom att gå på KAP-klasser. 
  • KAP är som sagt inte viljestyrt, dvs varken jag som KAP-facilitator eller du som deltagare bestämmer vart energin ska gå. Den går dit den behöver gå för just dig, just där och då. 
  • Ditt system släpper dessutom bara in så mycket energi som du klarar av att hantera. Så KAP är en väldigt snäll och skonsam utövning där energin med sin intelligens ger dig precis så mycket som du är redo att öppna upp för i just den stunden, varken mer eller mindre. Allt beror på vad du är i behov av där och då. 
  • Ju mer du exponerar dig för energin, desto djupare kommer energin att kunna arbeta i dig. Därför rekommenderar jag dig som är nyfiken på KAP att komma på mer än en KAP-klass, gärna en handfull åtminstone, för att kunna ”utvärdera” upplevelsen och effekten av KAP. 
 • Det andra som sker i KAP är en direkt överföring av ett djupt medvetandetillstånd genom vilket du upplever dig vara ETT med allt och nås av den djupa insikten att vi alla egentligen är ETT (oneness på engelska). 
  • Andliga, och framförallt, mystiska traditioner inom både öst och väst refererar till denna djupa insikt som icke-dualitet (non-duality på engelska), och den har de flesta andliga ledare och mystiker kommit fram till via en teknik som kallas för self-enquiry (förenklat uttryckt är det en direkt väg att utforska JAGet, att gå djupare in i oss själva, för att komma i kontakt med det som vi verkligen är genom att upprepa frågan “Vem är jag?”). 
  • Tack vare KAP har du möjligheten att uppleva icke-dualitet utan att gå via self-enquiry. Istället sker det genom direkt överföring av Källans energi. 
  • Även om du under en KAP-klass kan genomgå djup healing och ha starka upplevelser på en andlig nivå, är fokus i KAP förkroppsligandet av Källans energi i dig och de förändringar som detta medför i ditt medvetande, och därmed i ditt liv efter / mellan KAP-klasser.

Så det är denna specifika och unika kombination av rå kundalini och icke-dualitet, som förkroppsligas i dig via KAP, som gör KAP så intensivt transformerande och därmed också effektiv för att förändra ditt liv – till det bättre!

 • Med förkroppsligande menas att den energiöverföring som sker i KAP upplevs och förankras i hela din fysiska kropp, att energin flödar genom hela ditt energisystem. Både kroppens övre och nedre energicentra (s.k. chakran) nås. Det är det som gör denna energiöverföring så kraftfull. 
  • Chakra är sanskrit och betyder livsenergihjul. Inom den yogiska filosofin pratar man om dessa hjul av virvlande energi i kroppen som kan ses som generatorer som reglerar, lagrar och förser kroppen med livsenergi. 
  • Enligt den yogiska filosofin är det inte möjligt att må bra och vara frisk om dessa energicentra inte är i balans.
 • En energiöverföring som inte når de nedre chakrana i kroppen utan bara de övre kan leda till förvirring, eftersom du kan ha en andlig och utomkroppslig upplevelse men återvänder sedan till ett liv där ingenting har förändrats för du är inte grundad. För att ta med dig de inre upplevelserna in i denna fysiska värld och skapa verklig förändring i ditt liv behöver du kopplingen både uppåt (till de övre chakrana som kopplar upp dig till djupare / högre medvetande) och nedåt (till de nedre chakrana som grundar dig).
 • Denna förkroppsligade och grundade metod för energiöverföring är vad KAPs grundare Venant Wong förmedlar till oss KAP-facilitatorer för att säkerställa en säker och kraftfull energiöverföring genom vilken du som deltagare typiskt sett går igenom ditt kundaliniuppvaknande medan du förblir grundad. Det är en av anledningarna till att Venant väljer sina elever mycket noggrant.

Redo för KAP?

Boka en klass idag genom att klicka på knappen nedan. Den tar dig till en kalender med tillgängliga klasser.

Kontakta mig

Jag nås via mail till cecilia@unleashunlock.com.
Om du använder Instagram, följ gärna mitt konto @unleashunlock.