Lite om mig

Jag är en andlig sökare som är på en spännande resa av självupptäckt och utforskande av livets magi och mysterier. Ärligt talat har jag ingen aning om vart denna mycket transformerande inre utvecklingsresa kommer att ta mig, men vad jag vet säkert är att jag för närvarande både omfamnar och njuter av denna resa in i det okända. Alltmer välkomnar jag faktiskt ovisshet i mitt liv eftersom jag har kommit att inse att genom att överlämna mig till det okända och genom att faktiskt skapa utrymme för det i och omkring mig, öppnar jag mig för mitt fält av möjligheter och för den magi som väntar på att uppenbaras framför mig. 

Men det här sättet att navigera i tillvaron, genom att röra mig med livets flöde, har inte alltid varit förhärskande i mitt liv. Ända sedan uppväxten hade jag varit den duktiga flickan (det är fortfarande den svåraste programmeringen för mig att bryta mig loss från!…), hon som strävar efter att behaga andra, alltid presterar på topp och vill ha guldstjärna när hon gjort något riktigt bra. Jag brukade kontrollera och organisera de flesta aspekter av mitt liv samt planera allt i detalj långt i förväg. 

I grunden är jag utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. I 15 års tid arbetade jag inom finans- och försäkringsbranschen, dels som managementkonsult, dels i olika roller med fokus på strategi, projektledning, affärsutveckling och innovation, både utomlands och i Sverige. Så mitt strukturerade, noggranna och ambitiösa angreppssätt tjänade mig förvisso väl rent karriärmässigt under alla dessa år. Men det la också krokben för mig själsligen i form av onödigt kontrollbehov och onyttig stress.

I bakgrunden fanns det dock hela tiden något annat som pockade på, som en förnimmelse och en vetskap om att det måste finnas något mer i livet än det som jag kan se och ta på, något som skänker livet en högre mening än att prestera och vara duktig i andras ögon, något som är beständigt och större än jag själv, men jag kunde tidigare inte riktigt sätta fingret på vad det var och vad jag behövde förändra för att komma i kontakt med det. Sedan blev en äktenskapskris som sammanföll med covidpandemins utbrott en avgörande vändpunkt efter vilken jag gradvis började göra de nödvändiga förändringar för mitt själsliga välmående som hade väntat i kulisserna på mig en längre tid. Jag började ta bättre hand om mig själv, sakta ner tempot, tillbringa mer tid i stillhet och i naturen och sätta mig själv i första rummet mer än tidigare. 

Mitt faktiska andliga uppvaknande inleddes samma vecka som min skilsmässa var ett faktum försommaren 2021. Sedan dess har jag varit på en ständigt accelererande transformationsresa som jag har tillåtit mig själv att ägna mycket tid och energi åt, i synnerhet sedan sommaren 2022. Då inträffade en annan betydande milstolpe för mig. Jag sa upp mig från mitt jobb sedan 10 år tillbaka – utan att ha något nytt jobb som väntade. Vid det laget hade jag redan känt ett bra tag att jag inte levde min sanning, att den arbetsmiljön inte längre passade mig. Men jag visste varken när eller hur jag skulle gå tillväga för att ta mig vidare i livet. 

Så kom KAP in i mitt liv och hjälpte mig på traven. Redan när jag bokade min allra första KAP-klass aktiverades kundalinienergin så starkt inom mig att det inom några timmar från bokningen blev väldigt tydligt för mig att jag behövde lämna mitt dåvarande jobb. Ingen tvekan om saken längre! Några dagar senare slog jag slag i saken. Så utan att överdriva kan jag ärligt säga att KAP har haft en mycket djupgående inverkan på mitt liv från allra första början. 

Under våren 2023 fick jag till mig, under en för mig mycket stark KAP-upplevelse, att jag inte bara ville fortsätta utöva KAP utan även sprida det till fler, därav att jag sökte till utbildningen som KAP-facilitator. Jag vet ju av egen erfarenhet vilken positiv inverkan KAP kan ha på ens liv om man är villig att öppna upp för energins intelligens och transformerande kraft. Mina drivkrafter har dessutom alltid legat i att sprida positiv energi och livsglädje, att skapa en känsla av att allt är möjligt samt att hjälpa människor att se bortom (ofta illusoriska) begränsningar. Jag känner därför stor glädje och tacksamhet för att jag nu har hittat en utövning som möjliggör detta på ett otroligt effektivt och kraftfullt sätt! Att leva mer autentiskt och med mer klarhet är något som jag önskar att andra ska få uppleva tack vare KAP.

Redo för KAP?

Boka en klass idag genom att klicka på knappen nedan. Den tar dig till en kalender med tillgängliga klasser.

Kontakta mig

Jag nås via mail till cecilia@unleashunlock.com.
Om du använder Instagram, följ gärna mitt konto @unleashunlock.